Krašov

Zříceninu hradu Krašov najdete asi 8 km jihovýchodně od Kralovic, jihozápadně od Rakovníka. Zaujímá polohu v chráněné oblasti přírodního parku Hřešihlavy na vysokém ostrohu nad skalnatým údolím nad vtokem Brodeslavského potoka do Berounky. 

Přístup do předhradí vedl po zvedací lávce přes příkop a stejným způsobem byl oddělen hrad od svého předhradí. Předhradí je umístěno výše než hrad, který tak byl částečně kryt před nepřátelskou střelbou. Přesto se na Krašově setkáváme s věží s břitem směřujícím k prostoru, odkud bylo možné hrad ostřelovat, pokud by útočníci obsadili předhradí. Je to pravděpodobně nejstarší věž s břitem na českém území. Do konce 13. století přibyla k hradu vysoká kruhová věž (bergfrit), přístupná lávkou v úrovni prvního patra. V případě nutnosti mohla být poslední samostatně hájitelnou částí hradu. K tomu však nedošlo, o jeho dobytí se nepokusili dokonce ani husité.

V případě Krašova je nutno zmínit i předhradí hradu a to nejen kvůli jeho obranným kvalitám, ale také proto, že obsahovalo velký počet hospodářských budov. Největší z nich náležela zřejmě pivovaru se sladovnou, byla zde zahrádka, kovárna, cihelna, krčma, sklepy a lázeň a ve svahu pod předhradím býval dokonce i jednoduchý vodní mlýn.

Přestože okolí hradu zpustošila třicetiletá válka, Krašov samotný přečkal toto období v porovnání s jinými hrady celkem dobře, ale přesto se i na něm negativně projevovalo časté střídání majitelů a malé prostředky vynakládané na jeho údržbu.

Ve třicátých letech 20. století se ustanovil Spolek pro záchranu hradu Krašova, který pak postupně realizoval řadu ne vždy šťastných úprav.

Krašov je naprosto jedinečná zřícenina hradu, o kterou se stará pár nadšenců. Na hradě je volně přístupná turistická noclehárna, vstupné je dobrovolné. Z  hradu je krásný výhled na zákrut Berounky v údolí.


Historie hradu Krašov

Krašov patří mezi nejstarší české šlechtické hrady. Založil jej před rokem 1232 Jetřich z rodu Hroznatovců. Ještě v 13. století došlo k přestavbě a rozšíření hradu. V držení pánů z Krašova zůstal až do poloviny 14. století, kdy hrad prodal Vilém z Krašova Vilémovi Švihovskému z Rýzmberka, poté jej jeho synové prodali Abrechtovi z Kolovrat. Pánové z Kolovrat jej drželi v 15. a na počátku 16. století. Za husitských válek sídlil na Krašově Hanuš z Kolovrat. Husité se v okolí Krašova zdržovali několikrát, o jeho dobytí se však nikdy nepokusili.  V r. 1529 byl hrad prodán Mikuláši Svitákovi z Landštejna. Jeho synovec Vilém hrad v 16. století přestavěl v renesanční zámek. Zadlužil se a hrad musel prodat. Poté se zde majitelé rychle střídali. Roku 1678 byl hrad prodán a Krašov se stal majetkem plaského kláštera, který ho pro své potřeby nechal v letech 1755 - 1779 barokně upravit. Po zrušení kláštera roku 1785 rychle zpustl. Jeho pustnutí značně urychlilo nešetrné využívání jeho kamení, když se stal zdrojem levného stavebního materiálu pro okolní stavby. Okolo roku 1800 byl již zříceninou. V letech 1970–71 probíhal na Krašově archeologický výzkum.


Fotogalerie: Krašov 2003

/album/fotogalerie-krasov-2003/a000026-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-krasov-2003/a000027-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krasov-2003/a000028-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krasov-2003/a000030-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krasov-2003/a000029-jpg/

—————

—————


Fotogalerie: Krašov 2008

/album/fotogalerie-krasov-2008/p1050995-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krasov-2008/p1050996-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krasov-2008/p1050997-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krasov-2008/p1050998-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krasov-2008/p1050999-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krasov-2008/p1060001-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krasov-2008/p1060002-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krasov-2008/p1060003-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krasov-2008/p1060004-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krasov-2008/p1060007-jpg/

—————

—————