Fotogalerie: Vimperk

/album/fotogalerie-vimperk/vimperk1-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-vimperk/vimperk2-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-vimperk/vimperk3-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-vimperk/vimperk4-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-vimperk/vimperk5-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-vimperk/vimperk6-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-vimperk/vimperk7-jpg1/

—————

—————


Vimperk

Město:

Město Vimperk bývá často zváno "bránou Šumavy" nebo také "městem pod Boubínem". Kromě toho, že leží na hranici CHKO Šumava na severním úbočí vrchu Boubína, je také sídelním místem správy CHKO a NP Šumava.
Město se rozkládá v údolí řeky Volyňky 16 km severozápadně od okresního města Prachatice v nadmořské výšce 700 m.

Vimperk je jedním z několika šumavských měst, kde se až do konce 20. století dochovala tradice výroby skla.
Tradiční výrobou Vimperka je též tiskařství. Již krátce po vynálezu knihtisku zde byly v roce 1484 vytištěny první dvě knížky a první kalendáře v Čechách (některé zdroje uvádějí, že byly prvními v Evropě).


Hrad:

V polovině 13. století zde byl postaven hrad založený k ochraně Zlaté stezky. Podhradí, poprvé připomínané již v roce 1263, těžilo ze své výhodné polohy na obchodní trase a v roce 1359 bylo již městečkem. V období husitských válek byl Vimperk roku 1423 dobyt a vypálen husity. Městem se stal v roce 1479, kdy byl také obdařen mnoha výsadami královských měst a opevněn. V roce 1619 bylo město neúspěšně dobýváno stavovským vojskem, hrad byl poškozen požárem.

Na místě původního hradu nad městem stojí renesanční zámek vybudovaný v letech 1622 - 1624. Na opevnění hradu navazoval hradební systém města z doby po roce 1479. Kromě několika celistvých úseků se z něho dochovalo do současnosti také šest válcových bašt a tzv. Černá brána.


Zámek:

V areálu poškozeného hradu Jáchym Novohradský vybudoval v letech 1622 - 1624 nové renesanční zámecké sídlo. V roce 1665 opět jeho značnou část poškodil požár. Roku 1719 přešlo vimperské panství do rukou Schwarzenbergů, kteří v první polovině 18. století zámek obnovili. Poslední velká úprava zámku se uskutečnila po dalším požáru v roce 1857. Při posledním velkém požáru v roce 1904 vyhořelo téměř celé náměstí.

 

Zámek je tvořen třemi částmi. Nejstarší je vlastní hrad (Horní zámek), další je Dolní zámek a třetí část tvoří předsunuté opevnění s pozůstatky dříve dvojitých hradeb Haselburk (1479) s okrouhlou věží. Nejstarší částí hradu je obytná Vlčkova věž na západní straně bývalého hradu. Na ni navazuje gotická obvodová hradba.

 

Z bran je nejznámější Černá brána, kterou procházela Zlatá stezka a která je jedinou dochovanou z původních čtyř městských bran  Vimperka. Byla postavena ve svahu pod vimperským zámkem a původně k ní patřil ještě padací most.

 

V zámku je dnes umístěno Městské muzeum s expozicemi historie sklářství na Šumavě, knihtisku, historie města a šumavské přírody.