Krakovec

V roce 1381 byl poblíž královského hradu Křivoklátu založen hrad Krakovec, který představuje jeden z vrcholů vývoje hradní architektury 14. století. Hrad Krakovec byl vystavěn pro předního muže královského dvora, lovčího, důvěrníka a oblíbence Václava IV. a purkrabího hradu Křivoklát, Jíru z Roztok. Ten měl z hlediska svých vysokých funkcí blízko ke dvorské pražské stavební huti, jejíž vliv se tak silně projevil ve výstavbě hradu Krakovec. Vynikající postavení u dvora Jírovi umožnilo vystavět si sídlo, jaké do této doby neměl žádný z mužů u jeho stavu a jež některými vlastnostmi předčilo i hrady královské, včetně Pražského.

Pro stavbu hradu byla vybrána nevysoká ostrožna nad soutokem dvou potoků. Mezi předhradím a vlastním hradem je z části ve skále tesaný příkop, přes který vedl dřevěný most. Hrad byl dokončen r. 1383.

 

V roce 1410 prodal Jíra hrad Janu Leflovi z Lažan, který v roce 1414 zde poskytl azyl mistru Janu Husovi. Z Krakovce se vydal Jan Hus na podzim roku 1414 na cestu do Kostnice, kde byl obviněn z kacířství a v roce 1415 6. července upálen na hranici. Roku 1445 se stal Krakovec majetkem Kolovratů a po nich 1548 majetkem Lobkoviců. Kolem roku 1520 byl pod hradem vystavěn pivovar. Roku 1620 byl hrad vypálen bavorskými vojsky a dílo zkázy dokonali v létech 1631-4 Sasové. Opravy se hrad dočkal v roce 1660, kdy dostala střecha červenou barvu. Dalším osudovým rokem byl rok 1783, kdy hrad vyhořel od úderu blesku. Od té doby hrad chátral a kameny byly použity pro stavby okolních domů. K částečným opravám došlo až po roce 1915, kdy hrad daroval Klubu českých turistů jeho poslední majitel princ Max Croy-Düllmen.Mezi četnými hrady a jejich zříceninami v povodí řeky Berounky zaujímá Krakovec zvláštní místo, nevyniká rozlohou ani zachovalostí svých komnat, ale ve své době patřil k nejluxusnějším hradům. Objekt je jedním z mála přechodových typů mezi hradem a zámkem postavených za vlády Václava IV.

Volba staveniště na nízkém skalnatém ostrohu nasvědčuje tomu, že nebyla zamýšlena stavba nedobytného hradu, ale pohodlného a komfortního venkovského obydlí, které se podobalo tvrzi. Hradní objekt měl půdorys tvaru nepravidelného obdélníka s prostorným nádvořím. Obranná složka hradu byla v případě Krakovce potlačena ve prospěch pohodlného bydlení. 

Z pouhých trosek hradu je patrné, že téměř tři čtvrtiny plochy zaujímal palác se třemi obytnými křídly seskupenými kolem uzavřeného nádvoří.

V prvním patře byly reprezentační místnosti hradu, velký sál a hradní arkýřová kaple. Sál s krbem a čtyřmi čtvercovými okny byl plochostropý a zaujímal skoro celé západní křídlo. Z architektonických detailů jsou patrné stejně velké místnosti, zaklenuté křížovými žebrovými klenbami. 

Věž byla stejně vysoká jako obytná křídla paláce a při pohledu z nádvoří tvořila homogenní součást celku.


Most

Ještě před několika lety se na hrad chodilo po starém dřevěném mostě, který bohužel spadl. Potom se tu chodilo z jiné strany po jakémsi dřevěném lešení.

V roce 2001 vznikl projekt na nový most ve středověkém stylu. Realizace probíhala za pomoci historických tesařských seker bez jakéhokoliv použití těžké moderní techniky. Materiál se připravoval na Křivoklátě. Vztyčení a upevnění mostu bylo provedeno s pomocí speciálního historického jeřábu, který byl vytesán a sestaven ručně za pomoci středověkých nástrojů a postupů. Jednalo se o experiment, který umožnil ověření kvality historických technologií. Most byl postaven v letech 2001 – 2005.

Most stojí na konstrukci různě zkřížených otesaných klád, zábradlí je splétané jako košík z dubových loubků.


Hrad Krakovec byl vyhledáván i filmaři, v r. 1977 zde byl natočen pohádkový muzikál pro děti: „Ať žijí duchové“, dále se zde natáčely některé scény z pohádky „Princ a Večernice“.

Při návštěvě Vám u pokladny zapůjčí brožuru, ve které si můžete o Krakovci pěkně počíst. Areál hradu si v klidu prohlédnete, projdete si i zachované gotické sklepení s několika schodišti a pokocháte se krásným výhledem do krajiny.

Také zde můžete přispět na opravy hradu zakoupením hřebíčků, kladívko vám bude zapůjčeno a hřebíčky zatlučete do trámu k tomu účelu určenému.

My jsme Krakovec navštívili v červnu 2003 a znovu jsme si sem udělali výlet i s rodiči a Daníkem v září 2008. Hrad má své kouzlo, je jedním z míst, na která se rádi znovu vrátíte.


Fotogalerie: Krakovec 2003

/album/fotogalerie-krakovec-2003/a000025-jpg2/

—————

/album/fotogalerie-krakovec-2003/a000024-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-krakovec-2003/a000023-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krakovec-2003/a000022-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krakovec-2003/a000020-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-krakovec-2003/a000017-jpg2/

—————

/album/fotogalerie-krakovec-2003/a000018-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-krakovec-2003/a000021-jpg1/

—————

/album/fotogalerie-krakovec-2003/a000016-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krakovec-2003/a000019-jpg1/

—————

—————


Fotogalerie: Krakovec 2008

/album/fotogalerie-krakovec-2008/p1050960-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krakovec-2008/p1050964-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krakovec-2008/p1050962-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krakovec-2008/p1050966-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krakovec-2008/p1050967-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krakovec-2008/p1050968-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krakovec-2008/p1050969-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krakovec-2008/p1050970-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krakovec-2008/p1050972-jpg/

—————

/album/fotogalerie-krakovec-2008/p1050973-jpg/

—————

—————